CHỨNG NHẬN NHÃN HIỆU

Đầu tháng 04/2018, Công ty CP Dịch vụ Quản lý Bất động sản NHÀ TÔI (MY HOUSE) - là đơn vị quản lý chung cư, được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) công nhận logo MY HOUSE là nhãn hiệu độc quyền.

Dưới đây là nội dung Giấy chứng nhận Đăng ký Nhãn hiệu số 297727.