DỊCH VỤ CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

1. B1. Chuẩn bị hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người nước ngoài theo mẫu số 9.

- Giấy phép lao động đã được cấp

- Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt Nam, bản dịch phải được công chứng Việt Nam công chứng.

2. B2: Nộp hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động

- Đơn vị sử dụng lao động trực tiếp nộp hồ sơ Xin cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Sở lao động Thương Binh và Xã hội tỉnh, thành phố mà đơn vị sử dụng lao động có trụ sở chính.

- Tại TP.HCM, hồ sơ nộp tại 159 Pasteur, phường 6, Quận 3

- Đơn vị tuyển dụng nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả giải quyết hồ sơ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh số 159 Pasteur phường 6 quận 3 theo thời gian ghi trên giấy biên nhận.

- Thời gian xem xét: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Lệ phí: 300.000 đồng/giấy phép