DỊCH VỤ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

XIN VISA

XIN VISA

Dịch vụ visa nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài đơn giản, nhanh gọn. MY HOUSE cung cấp dịch vụ hướng dẫn tư vấn xin cấp visa cho người nước ngoài tại Việt Nam.

DỊCH VỤ CẤP THÊM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

DỊCH VỤ CẤP THÊM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

1. B1. Chuẩn bị hồ sơ -Đối với người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà có nhu cầu làm việc cho Doanh nghiệp khác cùng vị trí công việc đã được ghi...

DỊCH VỤ CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

DỊCH VỤ CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

1. B1. Chuẩn bị hồ sơ - Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người nước ngoài theo mẫu số 9. - Giấy phép lao động đã được cấp - Tài liệu bằng tiếng...

DỊCH VỤ CẤP MỚI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

DỊCH VỤ CẤP MỚI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

1. B1: Chuẩn bị hồ sơ: Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao...