DỊCH VỤ CHO VIỆT KIỀU

DỊCH VỤ VISA NHẬP CẢNH VIỆT NAM CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

DỊCH VỤ VISA NHẬP CẢNH VIỆT NAM CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Người nước ngoài muốn nhập cảnh Việt Nam bắt buộc phải có visa (trừ những trường hợp các quốc gia được miễn thị thực).

XIN HỘ KHẨU TẠI VIỆT NAM CHO VIỆT KIỀU

XIN HỘ KHẨU TẠI VIỆT NAM CHO VIỆT KIỀU

MY HOUSE trân trọng gửi đến quý khách dịch vụ Xin Hộ Khẩu Tại Việt Nam Cho Việt Kiều để quý khách tham khảo như sau: GIẤY TỜ BỔ SUNG STT TÊN GIẤY TỜ SỐ LƯỢNG QUY...

HỘ TỊCH

HỘ TỊCH

Hộ tịch là những sự kiện cơ bản xác định tình trạng nhân thân của một người từ khi sinh ra đến khi chết. Đăng ký hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện.