ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN
Trang web này được cung cấp bởi CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ TÔI (MY HOUSE là tên giao dịch của công ty). Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc đồng ý với các điều khoản và điều kiện bên dưới.
Với sự quan tâm đặc biệt được thực hiện nhằm đảm bảo thông tin trên trang web này là chính xác, chúng tôi không cam đoan về mức độ chính xác và có quyền thay đổi thông tin trên trang web này (bao gồm các điều khoản và điều kiện dưới đây) bất cứ khi nào mà không cần báo trước. Phải kiểm tra các điều khoản và điều kiện này mỗi khi sử dụng trang web để nắm được những thay đổi mới nhất.
 1. Quyền miễn trừ trách nhiệm
 • Miễn trừ được hiểu là các điều kiện, điều khoản và quy định nội dung công bố dưới đây về từ chối trách nhiệm của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Quản Lý Bất Động Sản NHÀ TÔI (MY HOUSE) đối với bất cứ tổ chức cá nhân nào truy cập, sử dụng, dẫn chiếu, tham khảo cơ sở dữ liệu tại website: https://myhouse.com.vn/ dưới mọi hình thức (sau đây hiểu là khách hàng hoặc người truy cập). Tất cả những người truy cập mặc nhiên đã đọc kỹ và hiểu rõ những điều kiện, điều khoản này và chấp thuận tất cả quy định một cách tự nguyện.
 • Tất cả cơ sở dữ liệu bao gồm nhưng không giới hạn bởi các Tin tức, thông tin dự án, Thông tin dịch vụ,…sẽ không được coi là đề xuất cung cấp Dịch vụ, đề nghị sử dụng hay cam kết về Dịch vụ chính thức. Cùng với đó, mọi quan điểm đưa ra (trừ khi được trích dẫn nguồn) đều là quan điểm riêng của MY HOUSE. Do đó nếu có bất cứ sự vi phạm hoặc không phù hợp với bất cứ quy định nào của Pháp luật hoặc bởi sự sửa đổi, bổ sung của Pháp luật sẽ bị coi là vô hiệu và MY HOUSE sẽ huỷ bỏ hoặc điều chỉnh trong thời gian sớm nhất. Và vì chúng tôi nhấn mạnh và khuyến cáo đó chỉ là thông tin tham khảo.
 • MY HOUSE không chịu trách nhiệm pháp lý nếu người truy cập thực hiện bất kỳ cách thức nào tải những thông tin, sao chép, chỉnh sửa, diễn đạt sai, gửi đi hoặc phát hành cơ sở dữ liệu.
 • Người truy cập sử dụng cơ sở dữ liệu hiểu rõ rằng phải tuân theo những nội dung sử dụng Website. MY HOUSE yêu cầu nghiêm túc rằng người truy cập không được có bất kỳ hành vi nào trái pháp luật, vi phạm đạo đức trong việc sử dụng Website và cơ sở dữ liệu. Mọi hành vi xâm hại khi đã được yêu cầu tuân thủ gây thiệt hại cho Website hay cho MY HOUSE người thực hiện phải hoàn toàn chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, MY HOUSE sẽ áp dụng mọi biện pháp ngăn chặn và đề nghị xử lý những hành vi đó theo quy định của pháp luật.
 • MY HOUSE không chịu trách nhiệm Pháp lý đối với các nội dung của bất kỳ trang web nào được kết nối hoặc bất kỳ đường link kết nối đến trang web của MY HOUSE. MY HOUSE không chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi vấn đề phát sinh, liên quan hoặc xuất phát từ việc sử dụng hoặc không sử dụng Trang web bao gồm nhưng không chỉ giới hạn bởi mọi vấn đề về phần mềm hoặc dữ liệu máy tính.
 1. Vô hiệu
MY HOUSE bảo lưu toàn quyền thiết lập, điều chỉnh nội dung cơ sở dữ liệu vào bất cứ thời điểm nào. Các Điều khoản và điều kiện nói trên được thiết lập, điều chỉnh và hiểu theo quy định của Pháp Luật Việt Nam. Do đó bất cứ nội dung nào bị cơ quan có thẩm quyền cho là không có hiệu lực, không phù hợp cho việc áp dụng hoặc không hợp pháp nội dung đó sẽ bị loại bỏ mà không làm mất đi hiệu lực áp dụng của các nội dung còn lại.
Trường hợp điều khoản và điều kiện nào của chúng tôi không thể thực thi (bao gồm cả điều khoản miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi), thì việc thực thi những phần khác trong điều khoản này vẫn không bị ảnh hưởng.
 1. Sở hữu trí tuệ
Bản quyền website này và nội dung trong đó thuộc về MY HOUSE. Không được phép sao chép hoặc tái sao chép nội dung dưới bất kì hình thức nào. Không được sao chép hay liên kết trang web này với bất cứ trang web nào khác. Chỉ được phép in hoặc lưu trữ tạm thời các bản sao nội dung cho cá nhân với mục đích sử dụng phi thương mại.
MY HOUSE hoan nghênh những liên kết đến trang web này từ trang web của bên thứ ba có liên quan. Tuy nhiên, nếu bị yêu cầu bằng văn bản của MY HOUSE, các liên kết phải được xóa trong vòng 24 giờ.
MY HOUSE và logo MY HOUSE là nhãn hiệu được đăng ký thuộc bản quyền của CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ TÔI tại Việt Nam. Nghiêm cấm sao chép các nhãn hiệu này từ bên ngoài để truy cập vào trang web. Không có nội dung nào trên trang web này được xem là cho phép hay cấp quyền sử dụng hoặc phân tán nội dung mà không có thỏa thuận rõ ràng bằng văn bản.
 1. Sự gián đoạn và Thiếu sót trong dịch vụ
Trong khi chúng tôi cẩn trọng để đảm bảo rằng tiêu chuẩn của website này ở mức cao và duy trì tính liên tục của nó, Internet không phải lúc nào cũng là một phương thức ổn định và những lỗi, thiếu sót, gián đoạn dịch vụ và sự trì hoãn có thể xảy ra bất cứ khi nào. Do đó, chúng tôi không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào vận hành liên tục website này (hay bất cứ phần riêng biệt nào của nó).
 1. Liên kết
Trang web này có chứa các liên kết đến trang web của bên thứ ba mà MY HOUSE không kiểm soát được. MY HOUSE không chịu trách nhiệm về nội dung các trang web của bên thứ ba hoặc bất kì tổn thất nào có thể phát sinh từ việc sử dụng trang web của bên thứ ba. Sự hiện diện của một liên kết đến một bên thứ ba không nhất thiết là MY HOUSE xác nhận trang web đó hoặc có hợp tác với chủ sở hữu trang web đó.
 1. Trách nhiệm pháp lý
Toàn bộ cơ sở dữ liệu lưu trữ tại Website thuộc quyền sở hữu và quản lý của MY HOUSE, MY HOUSE cam kết rằng mọi thông tin dữ liệu được thiết lập trên cơ sở thực tế, tuy nhiên tất cả chỉ có giá trị tham khảo hữu ích đối với người truy cập, do đó MY HOUSE không chịu bất cứ trách nhiệm Pháp lý đối với bất cứ người truy cập nào liên quan đến việc sử dụng mọi cơ sở dữ liệu với bất cứ mục đích gì.
Những điều khoản, điều kiện và việc sử dụng website này được quản lý độc quyền bởi luật pháp Việt Nam và bất kì tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản, điều kiện và việc sử dụng đó phải tuân theo thẩm quyền của tòa án Việt Nam.
Người truy cập từ bỏ mọi quyền khiếu nại, khởi kiện, yêu cầu MY HOUSE can thiệp, giải quyết bất cứ vấn đề gì liên quan đến các nội dung đã tuyên bố miễn trừ trách nhiệm trên đây.
 1. Chính sách bảo vệ dữ liệu
Vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật & Quyền riêng tư của chúng tôi để biết thêm chi tiết về cách thông tin cá nhân được sử dụng như thế nào.