SỔ TAY QUẢN LÝ

Giai đoạn chuẩn bị bàn giao

Vào giai đoạn chuẩn bị bàn giao cho khách thuê, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các công việc sau:

 • Chuẩn bị cho đội ngũ nhân viên vào làm việc (kỹ thuật, kế toán, lễ tân, nhân viên vận hành thang máy…)
 • Chuẩn bị đấu thầu cho các dịch vụ thuê ngoài (bảo vệ, vệ sinh, diệt côn trùng, chăm sóc cây xanh…)
 • Chỉ định các nhà thầu phụ
 • Lên kế hoạch bảo vệ tòa nhà trong giai đoạn khách thuê trang trí nội thất
 • Xem xét lối ra vào áp dụng cho nhà thầu
 • Xem xét luồng giao thông trong tòa nhà
 • Nhận khách thuê và thu tiền đặt cọc, phí dịch vụ
 • Thiết lập biểu mẫu báo cáo,
 • Xem xét các hồ sơ trang trí nội thất cho khách thuê
 • Bàn giao mặt bằng cho khách thuê
 • Quản lý khách thuê và nhà thầu phụ trong quá trình thực hiện trang trí nội thất.
 • Quản lý các khu vực công cộng của tòa nhà
 • Đảm bảo nhà thầu, khách thuê phải tuân thủ theo quy định của tòa nhà