SỔ TAY QUẢN LÝ

MẪU TIẾNG ANH GIAO TIẾP HAY GẶP (P1)

Hỏi thăm sức khỏe

 

Trong tiếng Anh giao tiếp, cũng giống như tiếng Việt, những câu hỏi thăm về sức khỏe có tần suất xuất hiện rất cao. Đây cũng là một cách chào hỏi chứ không chỉ đơn thuần hỏi về tình trạng sức khỏe của người đối diện. Dưới đây là một số ví dụ ngắn về các câu hỏi/ trả lời về sức khỏe thường sử dụng trong giao tiếp tiếng Anh.

Một mẫu hội thoại ngắn thường gặp:

 

Susan: Morning David. How are you?

Chào buổi sáng, David. Anh khỏe chứ?

 

David: I’m fine, thank you. And you?

Tôi khỏe, cảm ơn chị. Chị thì sao?

 

Susan: I’m good, thank you. Tôi ổn, cảm ơn anh.

 

Cần chú ý, “How are you?” không phải là câu hỏi duy nhất dùng khi hỏi thăm sức khỏe, cũng như “I’m fine” không phải cách trả lời độc nhất. Để diễn đạt “Tôi ổn”, chúng ta có thể sử dụng các cụm từ như not bad, all right, pretty good, great, terrific, v…v…

Các mẫu hội thoại dưới đây sẽ cung cấp cho các bạn một số cách diễn đạt thường gặp trong khẩu ngữ.

 

Mark: Hi Jenny. How’s life?

Xin chào Jenny. Em khỏe không?

 

Jenny: Pretty good. How are you doing?

Cũng ổn. Anh thì sao?

 

Mark: Not so bad myself. Cũng không tệ lắm

 

Jimmy: Brandi! How’s it going?

Chào Brandi! Mọi việc ổn không?

 

Brandi: I can’t complain. Yourself?

Cũng tàm tạm. Bạn thì sao?

 

Jimmy: Never felt better!

Mình rất ổn!

 

Lần đầu gặp mặt, hoặc trong các trường hợp trang trọng, chúng ta dùng mẫu câu

“How do you do?” như một câu chào, đồng thời cũng là câu hỏi thăm.

 

Charles: How do you do, sir?

Xin chào ngài, ngài khỏe chứ ạ?

 

Mr. James: Very well, thank you. How about you?

Rất ổn, cảm ơn anh. Còn anh thì sao?

 

Charles: I’m fine, thank you.

Tôi ổn, cảm ơn ngài đã hỏi thăm

 

Khi nói chuyện với người lớn tuổi nhưng có quan hệ thân thiết, chúng ta cũng có thể nói một cách thoải mái. Tiếng Anh giao tiếp không quá phân biệt về ngôi

thứ.

 

Jeff: Hi ya, Sam. How are you this morning?

Chào bác Sam. Sáng nay bác có khỏe không?

 

Sam: Couldn’t get better! The weather’s so nice, and I feel great. And yourself?

 

Rất khỏe! Thời tiết thật đẹp, bác cảm thấy rất tuyệt. Cháu thì sao? Jeff: Pretty good. School’s out already!

Khá tốt ạ. Chúng cháu được nghỉ học rồi!

(Ms. Hoa Toeic)