SỔ TAY QUẢN LÝ

SỔ TAY QUẢN LÝ

7 nguyên tắc làm việc của nhân viên hiện đại

SỔ TAY NHÂN VIÊN

7 nguyên tắc làm việc của nhân viên hiện đại

Thực tế là các nhân viên của thời hiện đại và tương lai sẽ không thể giống với lứa nhân viên thời trước. Họ có những nguyên tắc riêng cần và nên được người sử dụng lao động linh hoạt...

Những kỹ năng cần cho nhà quản lý Tòa nhà

SỔ TAY NHÂN VIÊN

Những kỹ năng cần cho nhà quản lý Tòa nhà

Là một nhà quản lý Chung cư hay Tòa nhà , Cao ốc đòi hỏi bạn phải có nhiều kỹ năng để điều hành, giúp nhân viên làm việc hiệu quả. Tuy nhiên, không phải ai cũng có những kỹ năng như mong muốn....

Kế hoạch Quản lý Tiện ích cảnh quan

BÁO CÁO - KẾ HOẠCH

Kế hoạch Quản lý Tiện ích cảnh quan

1. Cây Xanh Đề xuất chăm sóc và cải tạo khuôn viên. Trình thiết kế và đề xuất cải tạo cảnh quan để đảm bảo mỹ quan và tạo giá trị gia tăng cho dự án 2 . Hồ bơi - Hạng mục công...

Kế hoạch Quản lý Dịch vụ

BÁO CÁO - KẾ HOẠCH

Kế hoạch Quản lý Dịch vụ

Để phục vụ và đáp ứng một cách hiệu quả nhất cho Công tác Dịch vụ, My House đưa ra kế hoạch cụ thể cho công tác như sau: Xem xét và đề xuất ban hành, sửa đổi về các bảng nội quy tòa...