SỔ TAY QUẢN LÝ

SỔ TAY QUẢN LÝ

CẨM NANG PCCC TRONG GIA ĐÌNH

SỔ TAY CƯ DÂN

CẨM NANG PCCC TRONG GIA ĐÌNH

Mỗi năm, trên cả nước xảy ra hàng nghìn vụ cháy tại các khu dân cư gây thiệt hại lớn về người và tài sản, trong đó đặc biệt nghiêm trọng là các vụ cháy tại chung cư, nhà cao tầng, nhà ở...

PHIẾU KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐỊNH KỲ

QUY TRÌNH BIỂU MẪU

PHIẾU KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐỊNH KỲ

Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của cư dân, Ban Quản lý cần thực hiện định kỳ cập nhật thông tin theo mẫu.

THÔNG TƯ 06 2019 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC THÔNG TƯ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ

SỔ TAY CƯ DÂN

THÔNG TƯ 06/2019 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC THÔNG TƯ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ

Thông tư số 06/2019 được Bộ Xây dựng ban hành ngày 31/10/2019 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư.

THÔNG TƯ 28 2016 VỀ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

SỔ TAY CƯ DÂN

THÔNG TƯ 28/2016 VỀ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

Thông tư số 28/2016/TT-BXD được Bộ Xây dựng ban hành ngày 15/12/2016 về việc Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015, Thông tư số 11/2015, Thông tư số 02/2016.

THÔNG TƯ 02 2016 VỀ QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ

SỔ TAY CƯ DÂN

THÔNG TƯ 02/2016 VỀ QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ

Thông tư só 02/2016/TT-BXD được Bộ Xây dựng ban hành ngày 15/02/2016 về Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

7 nguyên tắc làm việc của nhân viên hiện đại

SỔ TAY NHÂN VIÊN

7 nguyên tắc làm việc của nhân viên hiện đại

Thực tế là các nhân viên của thời hiện đại và tương lai sẽ không thể giống với lứa nhân viên thời trước. Họ có những nguyên tắc riêng cần và nên được người sử dụng lao động linh hoạt...

Những kỹ năng cần cho nhà quản lý Tòa nhà

SỔ TAY NHÂN VIÊN

Những kỹ năng cần cho nhà quản lý Tòa nhà

Là một nhà quản lý Chung cư hay Tòa nhà , Cao ốc đòi hỏi bạn phải có nhiều kỹ năng để điều hành, giúp nhân viên làm việc hiệu quả. Tuy nhiên, không phải ai cũng có những kỹ năng như mong muốn....

Kế hoạch Quản lý Tiện ích cảnh quan

BÁO CÁO - KẾ HOẠCH

Kế hoạch Quản lý Tiện ích cảnh quan

1. Cây Xanh Đề xuất chăm sóc và cải tạo khuôn viên. Trình thiết kế và đề xuất cải tạo cảnh quan để đảm bảo mỹ quan và tạo giá trị gia tăng cho dự án 2 . Hồ bơi - Hạng mục công...

Kế hoạch Quản lý Dịch vụ

BÁO CÁO - KẾ HOẠCH

Kế hoạch Quản lý Dịch vụ

Để phục vụ và đáp ứng một cách hiệu quả nhất cho Công tác Dịch vụ, My House đưa ra kế hoạch cụ thể cho công tác như sau: Xem xét và đề xuất ban hành, sửa đổi về các bảng nội quy tòa...