SỔ TAY QUẢN LÝ

7 nguyên tắc làm việc của nhân viên hiện đại

7 nguyên tắc làm việc của nhân viên hiện đại

Thực tế là các nhân viên của thời hiện đại và tương lai sẽ không thể giống với lứa nhân viên thời trước. Họ có những nguyên tắc riêng cần và nên được người sử dụng lao động linh hoạt...

Những kỹ năng cần cho nhà quản lý Tòa nhà

Những kỹ năng cần cho nhà quản lý Tòa nhà

Là một nhà quản lý Chung cư hay Tòa nhà , Cao ốc đòi hỏi bạn phải có nhiều kỹ năng để điều hành, giúp nhân viên làm việc hiệu quả. Tuy nhiên, không phải ai cũng có những kỹ năng như mong muốn....