TIN VỀ CHUNG CƯ

Chức năng, nhiệm vụ của Ban quản trị, Ban Quản lý chung cư

Chức năng, nhiệm vụ của Ban quản trị, Ban Quản lý chung cư

Để vận hành tốt một chung cư, có nhất thiết cần Ban quản trị, Ban quản lý chung cư hay không? Nhiệm vụ chức năng của Ban quản trị, Ban quản lý là gì?

Phí quản lý chung cư dùng để chi trả cho các hoạt động nào

Phí quản lý chung cư dùng để chi trả cho các hoạt động nào?

MY HOUSE tiếp nhận quản lý, vận hành chung cư tại các dự án được tín nhiệm thông qua sự đồng tình của cư dân cũng như BQT với phương châm làm việc "Phục vụ tận tâm - Làm việc xứng tầm". Các...