TOP 6 QUẢN LÝ VẬN HÀNH CHUNG CƯ TIÊU BIỂU

Công ty CP Dịch vụ Quản lý Bất động sản NHÀ TÔI - MY HOUSE được vinh danh trong TOP 6 đơn vị quản lý vận hành chung cư tiêu biểu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Click vào để xem thêm: Thông tin tại "Hi ngh chuyên đ công tác qun lý nhà nưc v nhà chung cư trên đa bàn TPHCM"; Công nhận trên website của Sở Xây dựng TPHCM.