SỔ TAY QUẢN LÝ

Tư vấn

Trong xu thế các trung tâm thương mại ngày càng phong phú và đa dạng, thế nhưng nền kinh tế thì vẫn còn chưa hết khó khăn, người mua sắm giảm, nên các tiểu thương/các nhà bán lẽ cũng đối mặt với những áp lực nhất định về doanh thu và chi phí và họ sẽ có những cân nhắc về giá thuê, phí dịch vụ và những tiện ích mà trung tâm thương mại mang lại để thu hút lượng khách hàng đến mua sắm. Chính vì thế, công tác tư vấn của My House đóng vai trò hết sức quan trọng để giúp cho Quý vị có chiến lược kinh doanh đúng hướng cho trung tâm thương mại của mình.