SỔ TAY QUẢN LÝ

Tuyển dụng nhân sự và đào tạo

Các vị trí cần tuyển đầu tiên sẽ bao gồm quản lý tòa nhà, Quản lý hoạt động hằng ngày, kỹ sư trưởng và đội ngũ nhân viên này cùng đội ngũ nhân viên từ văn phòng chính sẽ thực hiện các công việc sau:

 • Lập sổ tay hướng dẫn trang trí nội thất
  • Hướng dẫn trang trí nội thất
  • Các quy định
  • Phí dịch vụ và đặt cọc
  • Các hồ sơ cần thiết khi xin thi công trang trí nội thất
  • Quy trình chấp nhận hồ sơ khi thi công trang trí nội thất
  • Quy định đối với các nhà thầu trang trí nội thất
  • Quy trình ra vào tòa nhà áp dụng cho các nhà thầu
 • Sổ tay hướng dẫn khách thuê
 • Thiết lập hệ thống kế toán
 • Quy trình ra hóa đơn cho các khách thuê
 • Tiếp tục tuyển dụng các nhân viên cấp dưới