Chức năng, nhiệm vụ của Ban quản trị, Ban Quản lý chung cư

Để vận hành tốt một chung cư, có nhất thiết cần Ban quản trị, Ban quản lý chung cư hay không? Nhiệm vụ chức năng của Ban quản trị, Ban quản lý là gì?

Hỏi: Chức năng, nhiệm vụ của Ban quản trị chung cư là gì? Chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý chung cư là gì?

Trả lời:

MY HOUSE xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

a. Ban quản trị chung cư: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 QĐ 08/2008/QĐ-BXD thì chức năng, nhiệm vụ của Ban quản trị chung cư gồm:

- Chủ trì Hội nghị nhà chung cư, báo cáo Hội nghị nhà chung cư kết quả công tác quản lý sử dụng nhà chung cư trong thời gian giữa hai kỳ Hội nghị.

- Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của những người sử dụng nhà chung cư trong việc sử dụng nhà chung cư; kiểm tra đôn đốc người sử dụng nhà chung cư thực hiện đúng Bản nội quy quản lý sử dụng và các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà chung cư; Tạo điều kiện để Doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư hoàn thành tốt nhiệm vụ theo nội dung Hợp đồng đã ký kết.

- Thu thập, tổng hợp ý kiến của người sử dụng liên quan đến Doanh nghiệp quản lý vận hành và các tổ chức liên quan để xem xét, giải quyết.

- Ký kêt s hợp đồng cung ứng dịch vụ với đến Doanh nghiệp quản lý vận hành

- Trực tiếp hoặc ủy quyền cho doanh nghiệp quản lý vận hành thu kinh phí quản lý vận hành chung cư.

- Kiểm tra hoạt động, báo cáo tài chính của Doanh nghiệp quản lý vận hành.

- Phối hợp với chính quyền địa phương

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội nghị nhà chung cư giao.

b. Bản quản lý chung cư : Theo Điều 16 QĐ08- 2008/ QĐ- BXD có quy định về chức năng và nhiệm vụ của BQL (công ty quản lý) như sau:

- Thực hiện cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo Hợp đồng đã ký.

- Định ký kiểm tra hoạt động nhà chung cư

- Thu các loại phí cần thiết nếu được Ban quản trị ủy quyền.

- Phối hợp với Ban quản trị và cơ quan có thầm quyền trong những vấn đề liên quan.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ TÔI

Trụ sở: 1545 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp. HCM

Điện thoại: (08) 62 98 55 66 – Fax: (08) 6262 1829 – Hotline: 0907 81 87 85

E-mail: info@myhouse.net.vn – Website: www.myhouse.com.vn

Bài viết khác