CHỨNG NHẬN CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ ĐIỀU KIỆN QUẢN LÝ CHUNG CƯ

Ngày 27 tháng 06 năm 2016, My House chính thức được Bộ xây dựng công nhận là Đơn vị đủ điều kiện Quản lý Vận hành Nhà chung cư, và là đơn vị thứ năm của khu vực Thành phố Hồ chí Minh được Bộ xây dựng công nhận. “Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 68/2016/CV – MH ngày 10/06/2016 của Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản...

Ngày 27 tháng 06 năm 2016, My House chính thức được Bộ xây dựng công nhận là Đơn vị đủ điều kiện Quản lý Vận hành Nhà chung cư, và là đơn vị thứ năm của khu vực Thành phố Hồ chí Minh được Bộ xây dựng công nhận.

“Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 68/2016/CV – MH ngày 10/06/2016 của Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản Nhà Tôi (My House) kèm hồ sơ đề nghị của Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Sau khi kiểm tra hồ sơ do công ty cung cấp và đối chiếu với quy định tại Điều 28 của Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản thông báo công ty có đủ điều kiện để thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Thông tư này./"

CN-BXD

My House - Theo Cục quản lý nhà và Thị trường bất động sản