Không công khai bản án có bị cáo dưới 18 tuổi

Từ 1/7, tòa án sẽ đăng công khai các bản án nhưng ngoại trừ án có người tham gia tố tụng dưới 18 tuổi, án xử xét xử kín hoặc chứa nội dung thuộc về bí mật nhà nước. Theo Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao, từ tháng 7, các bản án, quyết định thuộc diện sau sẽ đăng công khai trên cổng thông tin điện tử của TAND Tối cao: - Bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng...

Từ 1/7, tòa án sẽ đăng công khai các bản án nhưng ngoại trừ án có người tham gia tố tụng dưới 18 tuổi, án xử xét xử kín hoặc chứa nội dung thuộc về bí mật nhà nước.

Theo Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao, từ tháng 7, các bản án, quyết định thuộc diện sau sẽ đăng công khai trên cổng thông tin điện tử của TAND Tối cao:

- Bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị; bản án phúc thẩm; quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm giải quyết các vụ án hình sự, hành chính, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.

- Quyết định giải quyết việc dân sự có hiệu lực pháp luật, quyết định giám đốc thẩm, quyết định tái thẩm giải quyết việc dân sự.

- Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản; quyết định giải quyết đơn đề nghị, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản.

- Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại tòa án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật; quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị quyết định của Tòa án trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Tuy nhiên, các bản án, quyết định có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi; bản án, quyết định về vụ việc được xét xử kín sẽ không công khai

Bản án, quyết định chưa có hiệu lực hoặc bản án, quyết định về vụ việc được tòa án xét xử, giải quyết công khai nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây thì cũng không công khai:

+ Có chứa đựng nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của Chính phủ hoặc chứa đựng những nội dung mà Nhà nước chưa công bố và nếu bị tiết lộ thì gây nguy hại cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Có chứa đựng thông tin về hoạt động đầu tư tài chính, bí quyết nghề nghiệp, công nghệ chưa được bộc lộ, có thể được sử dụng và tạo lợi thế trong kinh doanh mà trong quá trình tòa án xét xử, giải quyết vụ việc, người tham gia tố tụng đã có yêu cầu được giữ bí mật;

+ Có chứa đựng nội dung ảnh hưởng xấu đến truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp được thừa nhận và áp dụng rộng rãi trong một vùng, miền, dân tộc, cộng đồng dân cư;

+ Có chứa đựng nội dung liên quan đến bí mật cá nhân, bí mật gia đình mà chưa được mã hóa theo hướng dẫn tại Điều 7 của Nghị quyết này.

(Theo VNExpress - Thục Linh)

Bài viết khác