Nội quy Phòng cháy chữa cháy

NỘI QUY PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY DÀNH CHO CHUNG CƯ/CĂN HỘ Để đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng của mọi người và an ninh trật tư trong chung cư/ căn hộ. Căn cứ vào luật PCCC và tình hình thực tế, nay Ban Quản lý ban hành nội quy PCCC như sau: Phòng cháy và chữa cháy là nghĩa vụ của toàn thể cư dân và khách của chung cư/ căn hộ/. Mọi người đều phải tham...

NỘI QUY PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY DÀNH CHO

CHUNG CƯ/CĂN HỘ

Để đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng của mọi người và an ninh trật tư trong chung cư/ căn hộ.

Căn cứ vào luật PCCC và tình hình thực tế, nay Ban Quản lý ban hành nội quy PCCC như sau:

  1. Phòng cháy và chữa cháy là nghĩa vụ của toàn thể cư dân và khách của chung cư/ căn hộ/. Mọi người đều phải tham gia tích cực vào công tác PCCC.
  2. Khách và cư dân trong chung cư/ căn hộ không được tự ý câu mắc, thay đổi vị trí, sửa chữa đường dây tải điện, thiết bị an toàn dưới mọi hình thức. Không để chất dễ cháy gần cầu chì, bảng điện, đường dây dẫn điện.
  3. Khách và cư dân trong chung cư/ căn hộ không được sử dụng bếp, hút thuốc nơi có biển báo cấm lửa.
  4. Phương tiện chữa cháy phải để đúng nơi quy định, đảm bảo dễ thấy, dễ lấy đưa vào sử dụng khi cần thiết. Không được sử dụng phương tiện PCCC vào việc khác.
  5. Các cư dân có trách nhiệm bảo quản phương tiện PCCC, phải tham gia học PCCC và tuyên truyền cho mọi người tham gia PCCC.
  6. Khách và cư dân trong chung cư/ căn hộ không được mang chất cháy nổ vào chung cư/ căn hộ
  7. Khách và cư dân trong chung cư/ căn hộ khi phát hiện ra cháy phải báo động (bằng điện thoại, chuông báo động,…) cho đội PCCC chung cư/ căn hộ hay trực tiếp cho Cảnh sát PCCC (số 114)
  8. Nhân viên đội PCCC tăng cường kiểm tra và nhắc nhở khách và cư dân trong chung cư/ căn hộ chấp hành tốt nội quy PCCC.

Bài viết khác