Phí bảo trì chung cư dùng để chi trả cho những hoạt động nào?

Hỏi: Phí bảo trì chung cư dùng để chi trả cho những hoạt động nào? Trả lời: My House xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:   Căn cứ khoản 1 điều 6 và điều 18 của QĐ 08/2008 của Bộ Xây Dựng: phí bảo trì chi trả cho những hoạt động sau:   - Bao gồm việc duy tu bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ, sửa chữa vừa và sửa chữa lớn nhà chung cư nhằm duy trì chất lượng của...

Hỏi:

Phí bảo trì chung cư dùng để chi trả cho những hoạt động nào?

Trả lời:

My House xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

 

Căn cứ khoản 1 điều 6 và điều 18 của QĐ 08/2008 của Bộ Xây Dựng: phí bảo trì chi trả cho những hoạt động sau:

 

- Bao gồm việc duy tu bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ, sửa chữa vừa và sửa chữa lớn nhà chung cư nhằm duy trì chất lượng của nhà chung cư.

 

- Bảo trì đối với phần sở hữu chung, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị sử dụng chung. Sau đây liệt kê một số hạng mục tiêu biểu như:

 

  • Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
  • Duy trì và thay thế linh kiện hệ thống thang máy
  • Sửa chữa và bảo trì các cơ sở hạ tầng tại DA…
  • Và một số hạng mục khác.

 

Bài viết khác