MY HOUSE tổ chức huấn luyện An toàn vệ sinh lao động

Nhằm đảm bảo an toàn cho CBNV trong công tác, MY HOUSE tổ chức khóa huấn luyện An toàn Vệ sinh lao động định kỳ hàng năm.

Là một đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư tận tâm, chuyên nghiệp Công ty Cổ phần Dịch vụ Quản lý Bất Động Sản Nhà Tôi – My House luôn ý thức được tầm quan trọng của yếu tố con người trong việc xây dựng chất lượng dịch vụ. 

Trên nền tảng chiến lược lấy con người làm cơ sở, ngoài việc tổ chức các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, My House cũng vô cùng chú trọng đến việc bảo vệ người lao động trong quá trình làm việc  là vấn đề An toàn lao động và Vệ sinh lao động. 

Từ việc hiểu được tầm quan trọng của việc trang bị các kiến thức về An toàn lao động và Vệ sinh lao động, để người lao động chủ động nhận biết được các mối nguy hiểm tiềm ẩn trong quá trình làm việc cũng như đưa ra biện pháp phòng tránh sự cố tai nạn nghề nghiệp, giúp cho bản thân người lao động có thể làm việc được hiệu quả và chuyên nghiệp hơn. Ngày 16/09/2020 vừa qua My House đã tổ chức khóa tập huấn An toàn lao động và Vệ sinh lao động cho nhân viên các bộ phận của công ty và nhân viên nhà thầu phụ Vệ sinh cùng tham gia. 

Buổi học đã nhận được tham gia nhiệt tình, nghiêm túc từ các bạn nhân viên vì rất bổ ích cho cá nhân và công việc

Bài viết khác