Kế hoạch Quản lý Tiện ích cảnh quan

1. Cây Xanh Đề xuất chăm sóc và cải tạo khuôn viên. Trình thiết kế và đề xuất cải tạo cảnh quan để đảm bảo mỹ quan và tạo giá trị gia tăng cho dự án 2 . Hồ bơi - Hạng mục công việc: Trực cứu hộ Xử lý nước Bảo dưỡng hệ thống Thay nước hồ bơi Kiểm nghiệm vi sinh trong nước - Đề xuất: Đề xuất cải tạo và nâng cấp hồ bơi thành hồ bơi thông minh để phục...

1. Cây Xanh

  • Đề xuất chăm sóc và cải tạo khuôn viên.
  • Trình thiết kế và đề xuất cải tạo cảnh quan để đảm bảo mỹ quan và tạo giá trị gia tăng cho dự án

2 . Hồ bơi

- Hạng mục công việc:

  • Trực cứu hộ
  • Xử lý nước
  • Bảo dưỡng hệ thống
  • Thay nước hồ bơi
  • Kiểm nghiệm vi sinh trong nước

- Đề xuất: Đề xuất cải tạo và nâng cấp hồ bơi thành hồ bơi thông minh để phục vụ quí cư dân

3. Sân tennis, phòng tập, câu lạc bộ…: Soạn thảo và ban hành quy trình quản lý sử dụng trình đến BQT phê duyệt.

4. Thẻ Từ: Kiểm tra, xem xét và trình phương án nâng cấp đến BQT trong vòng 02 tháng