TIN VỀ CHUNG CƯ

Quản lý chung cư: quyền hạn BQT đến đâu trong quy chế sửa đổi

Quản lý chung cư: quyền hạn BQT đến đâu trong quy chế sửa đổi

Diện tích sở hữu chung - riêng, quyền và trách nhiệm của ban quản trị, phân chia kinh phí quản lý vận hành tòa nhà… là những nguyên nhân dẫn đến tranh chấp giữa cư dân, chủ đầu tư, ban quản...

Có cần đơn vị trung gian quản lý Chung cư

Có cần đơn vị trung gian quản lý Chung cư

Dù đã có Quyết định 08/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư, nhưng vẫn có nhiều ý kiến cho rằng, Ban quản trị (BQT) chung cư không nên kiêm nhiệm...

Chức năng, nhiệm vụ của Ban quản trị, Ban Quản lý chung cư

Chức năng, nhiệm vụ của Ban quản trị, Ban Quản lý chung cư

Để vận hành tốt một chung cư, có nhất thiết cần Ban quản trị, Ban quản lý chung cư hay không? Nhiệm vụ chức năng của Ban quản trị, Ban quản lý là gì?

Phí quản lý chung cư dùng để chi trả cho các hoạt động nào

Phí quản lý chung cư dùng để chi trả cho các hoạt động nào?

MY HOUSE tiếp nhận quản lý, vận hành chung cư tại các dự án được tín nhiệm thông qua sự đồng tình của cư dân cũng như BQT với phương châm làm việc "Phục vụ tận tâm - Làm việc xứng tầm". Các...