TP.HCM đưa ra phương án mới thu hút đầu tư chung cư cũ

Ngoài việc chỉ định thầu, TP.HCM đã kiến nghị những giải pháp khác để tạo sức hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư trong xây dựng lại chung cư cũ. Ảnh minh họa Theo đó, với khu chung cư có diện tích nhỏ hơn 500m2, khả năng hoàn vốn thấp, TP.HCM sẽ chọn nhà đầu tư có quỹ nhà hoặc xây dựng nhà tái định cư ở nơi khác để bố trí cho các hộ dân trên cùng địa bàn. Với chung cư...

Ngoài việc chỉ định thầu, TP.HCM đã kiến nghị những giải pháp khác để tạo sức hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư trong xây dựng lại chung cư cũ.

B57-duaraphuongamoi
Ảnh minh họa

Theo đó, với khu chung cư có diện tích nhỏ hơn 500m2, khả năng hoàn vốn thấp, TP.HCM sẽ chọn nhà đầu tư có quỹ nhà hoặc xây dựng nhà tái định cư ở nơi khác để bố trí cho các hộ dân trên cùng địa bàn. Với chung cư có diện tích từ 500 - 1.000m2, nếu nhà đầu tư chưa thể thu hồi vốn, chủ đầu tư phải thực hiện kết hợp cho một nhóm chung cư.

Đối với chung cư cũ có diện tích từ 1.000m2 trở lên, TP.HCM đề xuất phương án xây dựng mới chung cư và bố trí tái định cư tại chỗ, chủ đầu tư được phép kinh doanh trên phần diện tích còn lại.

DiaOcOnline.vn

Bài viết khác