Xây dựng chung cư cũ, TP.HCM đưa ra nhiều phương án.

Các chung cư có diện tích nhỏ hơn 500m2 nếu xây dựng lại chung cư tái định cư tại chỗ sẽ không thể hoàn vốn cho nhà đầu tư. Do vậy, Tp.HCM kiến nghị chọn nhà đầu tư có quỹ nhà hay thực hiện phương án xây dựng nhà tái định cư ở nơi khác để bố trí.   Trong báo cáo của Tp.HCM gửi Bộ Xây dựng về các giải pháp nhằm triển khai chương trình phát triển nhà ở xã hội và đẩy nhanh...

Các chung cư có diện tích nhỏ hơn 500m2 nếu xây dựng lại chung cư tái định cư tại chỗ sẽ không thể hoàn vốn cho nhà đầu tư. Do vậy, Tp.HCM kiến nghị chọn nhà đầu tư có quỹ nhà hay thực hiện phương án xây dựng nhà tái định cư ở nơi khác để bố trí.

myhouse-9.11.2016

 

Trong báo cáo của Tp.HCM gửi Bộ Xây dựng về các giải pháp nhằm triển khai chương trình phát triển nhà ở xã hội và đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn, Tp.HCM cho rằng, việc đầu tư cải tạo, xây dựng mới nhà chung cư bằng nguồn vốn ngân sách thời điểm hiện nay là không khả thi.

Do vậy, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện tháo dỡ nhà chung cư theo kế hoạch đã được phê duyệt, TP đề xuất phương án chỉ định nhà đầu tư để thực hiện, sớm xây dựng chung cư để bố trí tái định cư. TP đưa ra 2 phương thức đầu tư xây dựng đối với từng nhóm chung cư. Phương thức đầu tiên là phương thức theo diện tích đất. Các chung cư có diện tích nhỏ hơn 500m2 nếu xây dựng lại chung cư tái định cư tại chỗ sẽ không thể hoàn vốn cho nhà đầu tư. Do vậy, TP kiến nghị chọn nhà đầu tư có quỹ nhà, hoặc xây dựng nhà tái định cư ở nơi khác để bố trí cho các hộ dân trên cùng địa bàn quận theo hình thức BT. Nhà đầu tư sẽ được hoàn trả bằng giá trị khu đất chung cư sau khi đã bố trí tái định cư cho người dân. Các chung cư có diện tích từ 500m2 đến 1.000m2 sẽ được TP thực hiện xây dựng mới và bố trí tái định cư tại chỗ, phần còn lại chủ đầu tư được phép bán kinh doanh để thu hồi vốn. Nếu phương án bố trí tái định cư tại chỗ không đảm bảo để nhà đầu tư thu hồi vốn, TP sẽ kiến nghị việc lựa chọn chủ đầu tư phải thực hiện kết hợp cho một nhóm chung cư, có cả chung cư có diện tích đất nhỏ hơn 1.000m2 và chung cư có diện tích đất từ 1.000m2 trở lên. Các chung cư có diện tích từ 1.000m2 trở lên sẽ được thực hiện xây dựng mới chung cư và bố trí tái định cư tại chỗ. Phần còn lại chủ đầu tư được phép bán kinh doanh để thu hồi vốn. TP sẽ xét ưu tiên cho các nhà đầu tư có kết hợp đăng ký thực hiện xây dựng mới tại các chung cư có diện tích nhỏ hơn 1.000m2 (gồm cả trường hợp 1 và 2). Thứ hai là theo loại hình nhà ở, phương thức này cũng được chia làm 3 trường hợp. Đối với nhà phố hoặc biệt thự riêng lẻ đa số có diện tích nhỏ hơn 500m2 nên sẽ thực hiện theo phương thức đối với chung cư có diện tích đất nhỏ hơn 500m2 ở trường hợp 1. Nhà tập thể từ 2-4 tầng nếu diện tích đất nhỏ hơn 500m2 thực hiện theo như trường hợp 1. Nếu diện tích đất từ 500 m2 đến dưới 1.000 m2, nhà tập thể sẽ được thực hiện như trường hợp 2. Nếu diện tích từ 1.000m2 trở lên, TP sẽ thực hiện như trường hợp 3.

Theo Infonet

Bài viết khác